Vår programförklaring

Forskningen har givit oss redskap att kunna gripa in i processerna som skapar liv. Vi kan låta en hingst få hundratusentals avkommor genom att konservera och flytta sperma i tid och rum. Vi kan låta ston få fyra-fem avkommor per år genom embryoöverföring och vi kan göra hingstar av en valack genom kloning.

Uppfödarna kan använda dessa redskap eller låta bli. Klart är att semintekniken kan minska kostnader, bryta smittkedjor och möjliggöra kvalitetsavel i glesbygden men den måste då sättas in i en struktur, en organisation.

Öppenhet och kvalitetsäkring 
För Synalfas del handlar det om att använda och utveckla semintekniken, i första hand med fryst sperma. Vi gör detta med produkter och tjänster och med öppenhet och erfarenhet som ledord. Vi vill medverka till att förbättra och sprida användningar av fryst sperma, och vi vill avsevärt minska kostnaderna för stoägarna.