Vagylum

Vagylum är ett hjälpmedel för förbättring av hygienen vid provtagnng, insemination och embryotransfer.

När en veterinär går in genom slidöppningen med sin sterila handske för att ta prov från livmodern eller seminera så går det inte att undvika att mikrorganismer förs från slidöppningen gnom slida och vagina in till livmodern. Detta gör inget på ett  friskt sto när hon är brunstig, livmodern  är gjord för att rena sig från de bakterier som hingsten för in när han betäcker naturligt. Däremot kan det ställa till bekymmer när man skall utvärdera ett bakteriologiskt prov eller om stoet har en slidkatarr och livmodern är i dåligt skick.

Vid embryotransfer är stoet inte i brunstfas och om man då för in bakterier i livmodern så är chansen för ett embryo att överleva väsentligt sämre.  Det finns behov av en metod som förbättrar hygienen vid dessa tillfällen.

Synalfa har patentsökt en lösning och utvecklat en apparat för att enkelt kunna tillämpa metoden.  Den går ut på att via slidmynningen kränga in ett påsformat skyddsmembran så att insidan blir utsida mot slidans slemhinna.

Prototypen fungerar utmärkt och förlänger  proceduren med ca 2 minuter.  Vagylum är inte i serietillverkning.