Transperm

 

Seminverksamhet är en kedjeverksamhet. Dräktighetsresultatet påverkas  av kvaliteten på länkarna i denna kedja från testiklar till äggstockar.  En svag länk förstör hela kedjan. Att stärka de starka länkarna hjälper föga om de svaga länkarna förblir svaga. Att korta ner transporttiderna kan således kosta mycket och ge litet. Bättre är att ta reda på vilken länk som är svagast och se till att förstärka den. En av dessa länkar  är  transportkärlen.

Spermiernas cellmembran är temperaturkänsliga. Hos galt är den kritiska temperaturen 17,4 grader men var den ligger hos hingst är inte känt.   Skadorna kan minskas  genom spädningsvätskans sammansättning, förvaringstemperaturen  och  temperatursänkningshastigheten när den kritiska  temperatur uppnåtts.  Galtsperma transporteras således vid 17,4 grader.  Dagens transportkärl  för flytande hingstsperma är sannolikt suboptimala och passar inte för alla hingstar. Vi försöker kompenseradetta  genom kortare förvaringstider och seminering närmare ägglossningen. En dyr kompensation.

Transperm är ett kärl för att hantera hingstspermiernas kritiska temperatur. Det finns ännu bara på ritbordet.