Profundac

Profundac är ett hjälpmedel som gör det möjligt även för mindre erfarna veterinärer och seminörer att tillämpa djupinsemination utan manipulation via ändtarmen. Vi har tagit fram en variant som visat sig fungera och förfinar denna under 2013.

Vid vanlig insemination deponeras sperman i själva livmodern. I allmänhet levererar hingststationen doser om vardera minst 500 miljoner rörliga spermier om sperman är färsk. När det gäller fryst sperma levereras sperman i doser om 8 strån om sammanlagt ca en miljard spermier varav minst 200 miljoner är rörliga. Ofta råder det spermabrist och då tvingas seminören att använda doser som understiger  de rekommenderade.

Forskning visar att om sperman placeras längst ute i livmoderhornet istället för mitt i livmodern så kan man få stoet dräktigt med väsentligt lägre antal spermier. Erfarenheterna  visar att detta håller också i praktiken. Ofta räcker det då med ett istället för åtta strån vid inseminationen. Med de instrument som finns på marknaden  idag kan djupinseminationsmetoden bara användas av mycket erfarna veterinärer.

Det är här Profundac kommer in. Det är ett hjälpmedel som gör att även mindre erfarna veterinärer och seminörer kan tillämpa djupinsemination med framgång. Med Profundac kan katetern styras ut i livmoderhornet via  slidan istället för genom manipulation via ändtarmen som dagens katetrar kräver. Tillgänglig sperma kan utnyttjas effektivare på alla seminstationer oavsett om det rör sig om färsk eller fryst sperma.

Vi har under 2012 utvecklat och testat en prototyp  och arbetar nu med företag i Gislavedstrakten för att ta fram en nollserie till säsongen  2013.