Syn@ps Webb

Många stoägare håller inte järnkoll på utbudet av hingstar, var de finns och var man kan får sitt sto seminerat. Informationen finns ibland i annonser, i hingstkataloger och på nätet men den oerfarne uppfödaren har svårt att få en överblick över utbudet och förstå innebörden av olika avgifter och seminformer.  Hingstägaren kan ha fått in uppgifter om tävlingsresultat och dräktighet för fryst sperma som inte fanns vid katalogens eller annonsens pressläggning.

Vi planerar att bygga upp en handels- och mötesplats på Internet – webbportal – för hästavelsintresserade personer. Där ryms hela utbudet av hingstar samt förklaras vad de olika seminformerna betyder, hur de utförs och vem som kan utföra dem. Den kan uppdateras när ny information tillkommit. Vi har för avsikt att tränga djupt in i seminproblematiken och ge den mest kvalificerade informationen som finns att tillgå i ämnet.

Stoägare  ska här kunna boka plats hos en hingst och skriva avtal om hingst, insemination och  Syn@ps-tjänster. Detta kontrakt tecknas på webben med elektronisk signatur eller tas ut på skrivare, undertecknas och skickas via fax eller post. Vi söker nu medel för detta steg.