Olika sätt att föra journal

Synaps skiss1.
Med papper och penna kan du rita skisser och göra anteckningar i stallet eller i hagen. Journalerna sätts in i en pärm. Att analysera journalerna för att dra slutsatser är ett mycket tidsödande arbete.

2.
Med Anoto-penna och -papper går det också att rita skisser och göra anteckningar i stallet eller i hagen. Pennan ”kommer ihåg” vad du skrivit eller ritat och lämnar ifrån sig informationen till en PC eller mobiltelefon. Den kan också läsa streckkoder.  Journalen lagras både i en pärm och på en server på internet. Informationen bearbetas, analyseras och kan skickas till andra om du vill.

3.
Med iPad eller läsplattor kan du idag göra anteckningar i stallet eller i hagen men program för att bearbeta informationen för stuteribruk saknas. Informationen lagras enbart på en internetserver. När internetuppkopplingen ligger nere har du ingen journal att titta i.

Slutsats:
I seminverksamhet med hästar är äggstockstatus styrande för de veterinära besluten. Det är då bra att kunna rita i journalen.  Journalen måste alltid vara tillgänglig. Då känns det säkrare att ha den på papper i en pärm än i en datorlik mobil.  Synalfa har för Syn@ps valt att använda en mjukvaruplattform som gör oss oberoende av sättet att fånga upp informationen.  För närvarande använder vi papper och Anotopenna men appar för Ipad ligger i utvecklingslinjen. Syn@ps  kan därför användas av alla; både av dem som gillar det gamla sättet med papper och penna och dem som gillar det nya med iPad/skrivplatta. Den viktiga delen av Syn@ps ligger i hur inkommande data bearbetas och hanteras.

Läs mer under fliken Syn@psWebb