Fördelar med Syn@ps

Syn@ps är en journalföringsteknik som utvecklas av AB Synalfa. Den är användarvänlig, webbaserad och ger mervärden inte bara åt veterinären utan också åt uppdragsgivaren. Vi lanserar nu Syn@ps på hästseminområdet.

Om du är hingstägare, spermaägare eller -agent med förmedling av hingstsperma så får du automatiska rapporter om:

 • Spermans rörlighet vid ankomst eller upptining
 • När ett sto seminerats och dräktighetsundersökts
 • Resultatet av inseminationen och vilken spermasändning som gett resultatet
 • Hur många strån som förbrukats och vad som är kvar i lager hos seminören

Detta innebär att du har

 • Full koll på spermalagret i varje ögonblick
 • Vetskap om vilka infrysningar och vilka spermaförsändelser  som inte gett dräktighet

Om du är stoägare så får du automatiskt :

 • Kopia på veterinärjournalen via e-post
 • Rapport om när stoet seminerats och med vilken spermabatch eller – försändelse
 • Rapport om när stoet dräktighetsundersökts och med vilket resultat

Det innebär att du

 • Har koll på vad seminstationen gör med ditt sto
 • Slipper ringa till din seminstation/veterinär alltför ofta
 • Kan bedöma ungefär när ditt sto är klart att hämtas

Om du är veterinär så får du

 • Dubbel säkerhet: journalen lagras både på papper och på webben
 • Sökbara journaler
 • Automatiska rapporter till sto- och spermaägare
 • Koll på spermalagret
 • Bättre överblick över vilka infrysningar som ger dåligt resultat

Det innebär att du

 • Slipper många telefonsamtal från stoägare
 • Slipper höstrapportera om inseminationer till spermaägare och -agenter.