Journalföring med Syn@ps

Med Syn@ps för hästsemin tar vi steget in i framtidens veterinära journalföring. Här finns mervärden för alla parter. Veterinären kan använda papper och penna som vanligt men får dessutom en kopia som lagras på webben. Stoägare och hingstägare får reda på vad som händer med stoet och när. Ägare till fryst sperma får koll på spermalager och fruktsamhetsläget för olika infrysningar.

Vid datorstödd journalföring på PC görs inga skisser och informationen är bara tillgänglig när datorn är igång. De allra flesta veterinärer journalför inte på PC.

Vid journalföring på papper görs noteringar i text och skisser löpande på ett och samma journalblad. Räcker inte ett blad så använder man tilläggsblad. Mellan besöken sätts journalerna in i en pärm eller i en mapp i ett mappskåp. Samma journalblad plockas fram och påförs nya anteckningar vid nya besök eller åtgärder.

Journalföring med Syn@ps
Så går det till i Syn@ps också men noteringarna görs på specialpapper med den digitala Anoto-pennan. Papperet är utformat som en blankett med områden vars skrift tolkas på ett speciellt sätt. Pennan ”kommer ihåg” vad den skrivit: ca 50 fullskrivna A4-sidor kan lagras i dess minne. Vid dagens slut eller när man så önskar kan den lagrade informationen skickas över till webbservern via mobiltelefon eller en dockningsstation på hemmadatorn. Precis som i internetbanken kommer man åt journalerna efter inloggning på servern från vilken dator som helst.

En exakt journalkopia med skisser och allt skapas i PDF-format. Detta ger säkerhet om pappersoriginalet skulle komma bort. Man kan sortera, hämta och skicka journaler. En logg skapas som anger när tillägg i journalen gjorts. Journaluppgifterna blir digitala och kan därmed bearbetas till rapporter efter förutbestämda mallar.

Särskilt värdefull är Syn@ps när insemination med fryst sperma skall journalföras. När ett sto semineras anges i journalen vilken hingst, infrysningsomgång och antal strån som använts. När uppgifterna lagrats på servern så dras den förbrukade sperman automatiskt av från spermalagret. När stoet dräktighetsundersökts får man inte bara fram dräktighetsresultatet utan också vilken brunst och vilken infrysning som resultatet avser. Uppgifterna om detta skickas till sto- och spermaägare med en knapptryckning via e-post. Spermaägaren får mycket snart en indikation på om en viss infrysning ger dåliga resultat och därför bör ersättas med en annan.